SK

Miestny úrad Bratislava - Rača sa nachádza v centre Rače, blízko ulice Detvianska, ktorá je hlavnou vstupnou komunikáciou do našej mestskej časti.

 

Úradné hodiny

 

Matričný úrad, Ohlasovňa pobytu

Pondelok:  8,00 - 12,00    13,00 - 17,30

Streda:      8,00 - 12,00    13,00 - 17,30

Piatok:       7,30 - 12,00

 

Podateľňa a Kancelária prvého kontaktu

Pondelok:  8,00 - 12,00   13,00 - 17,30

Utorok:      8,30 - 12,00   13,00 - 13,30

Streda:      8,00 - 12,00   13,00 - 17,30

Štvrtok:     8,30 - 12,00    13,00 - 13,30

Piatok:      7,30 - 12,00

 

Mestská časť Bratislava - Rača
IČO: 00304557
DIČ: 20200879212
č.účtu: 421032/0200 (VÚB)

Všeobecný kontakt:

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
02/49 11 24 11
info@raca.sk

Kancelária prvého kontaktu

Viera Kosnáčová
02/49 11 24 11-12
viera.kosnacova@raca.sk

Matričný úrad

Jana Slaninková
02/49 11 24 15
jana.slaninkova@raca.sk


Starosta

Mgr. Peter Pilinský
02/49 20 05 11
starosta@raca.sk

Prednostka

Ing. Jana Pešková
02/49 11 24 31
prednostka@raca.sk

Miestny kontrolór

Ing. Peter Hargaš
02/49 11 24 17
peter.hargas@raca.sk

Hovorca

Mgr. Eva Miklánková
02/49 20 05 13
eva.miklankova@raca.sk

Školský úrad

PaedDr. Ivana Vargová
02/49 11 24 16
ivana.vargova@raca.sk

Správa webovskej stránky


webmaster@raca.sk