SK


Starosta
Mgr. Peter Pilinský

Anketa

Nahláste nám problém

1-Txt_A_UPHlMBA
1-Txt_B_Riesenie_UP_cast1
1-Txt_B_Riesenie_UP_cast2
1-Txt_C_Zavaz_cast.pdf
1-Txt_D_Dopln_udaje
1-Graf._1_1_Vztahy_streu_pr[1]
1-Graf_1_2_BA_region[1]
1-Graf_2_1_komplex_ries[1]
1-Graf_2_2_regulacny_vykres[1]_cast1
1-Graf_2_2_regulacny_vykres[1]_cast2
1-Graf_3_ver_doprav_vybav[1]
1-Graf_4_1_Zasob_vodou[1]
1-Graf_4_2_odkanaliz_voda[1]
1-Graf_4_3_Zasob_el_en[1]
1-Graf_4_4_Zasob_plyn[1]
1-Graf_4_5_Zasob_teplo_ao[1]
1-Graf_4_6_Telekomunikacie[1]
1-Graf_5_Ochr_prirody[1]
1-Graf_6_PP_LP_nepolnoh_uc[1]
1-Graf_Urban_kompoz[1]
1-GrafVP_stavby[1]
1-Zosul_2.1_komplexny[1]
1-Zosul_2.2._regulacny[2]
1-Zosul_3_doprava[1]
1-Zosul_4.1_zasob_vodou[1]
1-Zosul_4.2._odkanalizovanie[1
1-Zosul_4.3_zas_el_energ[1]
1-Zosul_4.4_zas_plyn[1]
1-Zosul_4.5_zas_teplo[1]
1-Zosul_4.6_telekomunikacie[1]
1-Zosul_5_Ochr_prirodyzelen[1]
1-Zosul_VP_stavby[1]
1-VZN_4-2007
2-VZN_12-2008
2-ZaD01_1_Txt_1_UP
2-ZaD01_2_1_Komplex_ries
2-ZaD01_2_2_Regulac_vykr
2-ZaD01_3_Doprava
2-ZaD01_4_1_Voda
2-ZaD01_4_2_Kanaliz
2-ZaD01_4_3_el_en
2-ZaD01_4_4_plyn
2-ZaD01_4_5_Teplo
2-ZaD01_4_6_Telekomunikacie
2-ZaD01_5_Ochr_prirody
2-ZaD01_VPS
3-VZN_172011
3-ZaD02_Graf_2_1_Komplex_ries_cast1
3-ZaD02_Graf_2_1_Komplex_ries_cast2
3-ZaD02_Graf_2_2_Regulac_vykr_cast1
3-ZaD02_Graf_2_2_Regulac_vykr_cast2_
3-ZaD02_Graf_2_2_Regulac_vykr_cast3
3-ZaD02_Graf_3_Doprava_cast1
3-ZaD02_Graf_3_Doprava_cast2
3-ZaD02_Graf_4_1_Voda_cast1
3-ZaD02_Graf_4_1_Voda_cast2
3-ZaD02_Graf_4_2_Kanaliz_cas1
3-ZaD02_Graf_4_2_Kanaliz_cast2
3-ZaD02_Graf_4_3_el_en_cast1
3-ZaD02_Graf_4_3_el_en_cast2
3-ZaD02_Graf_4_4_plyn_cast1
3-ZaD02_Graf_4_4_plyn_cast2
3-ZaD02_Graf_4_5_Teplo_cast1
3-ZaD02_Graf_4_5_Teplo_cast2
3-ZaD02_Graf_4_6_Telekomunikacie_cast1
3-ZaD02_Graf_4_6_Telekomunikacie_cast2
3-ZaD02_Graf_5_Ochr_prirody_cast3
3-ZaD02_Graf_5_Ochr_prirody_cast4
3-ZaD02_Graf_6_PPaLP_cast12
3-ZaD02_Graf_VPS
3-ZaD02_Txt_A_zakl_udaje
3-ZaD02_Txt_B_UP
ZaD-02_C_Zavaz_uplne
3-ZaD02_Txt_C_Zavazn_§znenie
3-ZaD02_Txt_D_dopln_udaje
3-ZaD02_Txt_E_Prilohy
3-ZaD02_Txt_Tabulky
3-ZaD02_Txt_Zavery
Späť