SK


Starosta
Mgr. Peter Pilinský

Anketa

Nahláste nám problém

Vyberte rok:


Názov Dátum Platnosť
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Úžitkové motorové vozidlo – trojstranný sklápač 22.10.2012
Oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky – Úžitkové motorové vozidlo – trojstranný sklápač 19.10.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 1.7.2012-30.9.2012 09.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk – Nákup výpočtovej techniky 27.09.2012
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Úžitkové motorové vozidlo – trojstranný sklápač 10.09.2012
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Prevádzka a údržba informačných systémov 10.09.2012
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – obnova ZŠ Tbiliská 31.07.2012 Aktuálne
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 1.4.2012-30.6.2012 23.07.2012
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v podlimitnej zákazke k predmetu obstarávania Obnova MŠ Plickova 20.07.2012
Verejné obstarávanie v podprahovej zákazke k predmetu obstarávania Odstránenie dočasných stavieb na ul. Pri Šajbách 4 - oznámenie 10.04.2012
Späť