SK


Starosta
Mgr. Peter Pilinský

Anketa

Nahláste nám problém

Račiansky magazín

Aktuálne, užitočné a praktické informácie, spravodajstvo o tom, čo sa deje vo vašom okolí. Reportáže o problémoch, ktoré vás trápia, či profily zaujímavých ľudí z Rače, Krasňan a z Východného. Mestská časť bude mať svoju pravidelnú reláciu v Televízii Bratislava. Jej názov je Račiansky magazín, premiéru má každý utorok vždy o 18.45 h, v týždni sa potom odvysiela jej štrnásť repríz.