SK


Starosta
Mgr. Peter Pilinský

Anketa

Nahláste nám problém

Csongor Kassai, Lenka Barilíková, Helena Krajčiová, Kamil Mikulčík a Viktor Horján vystúpia na doskách Nemeckého kultúrneho domu.

Miestami bláznivá, miestami lyrická komédia - človek uprostred dnešného sveta - navonok slobodný, ale vo vnútri zmietaný pochybnosťami. Hľadá pevný bod, o ktorý by mohol zachytiť svoj rozháraný život plný neistôt. A tým pevným bodom môže byť aj druhá osoba, ktorá je rovnako plná pochybností. Hnacím motorom snaženia postáv je obrovská túžba po prekonaní odcudzenia, po zblížení, po nájdení opory v druhom, blízkom človeku.

 

Autor: Christopher Durang

typ: Divadlo – činohra

Réžia: Michal Spišák

 

---------------

Kedy: pondelok 10. december 2012 o 19.00 hod.

Kde: Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Rača

Vstupné: predpredaj 7 eur, na mieste 8 eur

Rezervácie: Miestny úrad Bratislava - Rača, Kubačova 21, dana.olvecka@raca.sk, 02/4911 24 72, alebo na www.ticketportal.sk

-----------------

Späť